Od poniedziałku do czwartku lokal czynny od 12 do 22. Od piątku do niedzieli od 12 do 23.
Zadzwoń +48 508 367 777

Regulamin dokonywania zakupów w sklepie „SUSHIWORLD.PL”

Sklep internetowy działający pod adresem www.sushiworld.pl prowadzony przez Dariusza Janowicza działającego pod Media Space  ul. Rembielińska19/26 , 03-352 Warszawa . REGON: 146750943  NIP:524 148 41 37Adres korespondencyjny Media Space ul. Rembielińska19/26 , 03-352 Warszawa email: rafau1406@gmail.com Konto bankowe: 3011 4020 0400 0031 0276 6861 63 -zwany dalej w treści regulaminu Sprzedawcą.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sushiworld.pl  i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin ten określa w szczególności warunki i zasady dokonywania rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień kupna w ramach sklepu internetowego;
 2. Zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 3. Regulamin zawiera procedury odstąpienia od umowy i reklamacji

Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linka zamieszczonego na stronie głównej sklepu www.sushiworld.pl    Regulamin można pobrać i wydrukować. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie zmieniają praw konsumenta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.  Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Korzystanie ze sklepu internetowego w formie optymalnej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • przeglądarki internetowe : Mozilla Firefox 16.0 lub nowsza, Internet Explorer 8.0 lub nowsza, Opera, Google Chrome
  • optymalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

 

Oferta

Nabywcą produktów dostępnych na platformie sprzedażowej  może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych lub osoba prawna.  Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu,  a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego  Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT cła oraz wszelkie inne składniki. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.  Ceny produktów  mogą ulec zmianie. Jeśli zmiana ceny dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie. Jeśli zmiana ceny następuję po zamówieniu produktu jednak nie odnotowaliśmy zaksięgowania wpłaty  cena zakupu pozostaje taka sama jak przed zmianą. Cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy.  Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym klient jest poinformowani przez obsługę sklepu.  Oferta ograniczona jest do obszaru miasta stołecznego Warszawy

Promocje

 • Wszelkie promocje nie łącza się chyba ze regulamin takich promocji stanowi inaczej.
 • Darmowa dostawa obowiązuje tylko na terenie Warszawy i tyko wtedy, kiedy całkowity koszt zamówienia jest większy bądź równy 40 zł
 • Darmowa rolka gratis za dokonanie zakupu za pośrednictwem sklepu jest przyznawana do każdego zamówienia powyżej 40 zł. Kwota min. 40 zł musi wynikać z regularnych cen na sklepie. Do tej kwoty nie wliczają się produkty promocyjne i ceny nieregularne ( w obniżonej wysokości. )
 1. Wyjątek stanowi karta stałego kineta, która upoważnia do dokonywania zakupów w obniżonej kwocie.
 2. Zestaw promocyjny Facebookbox nie wilcza się do kwoty upoważniającej do  otrzymania darmowej rolki.

 

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Zamówienie”.  By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, nie jest konieczne założenie konta użytkownika, ale  dzięki tej procedurze można obserwować status realizacji zamówienia.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

Zamówienie  dokonane w sklepie www.sushiworld.pl można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 21:30 i w soboty i w niedzielę od 12:00 do  21:30.  Zamówienia złożone w dni powszednie w soboty i niedzielę  po godz. 21:30, oraz święta –  nie będą realizowane

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep internetowy www.sushiworld.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się jak najszybciej  powiadomić Zamawiającego.

Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą  w ogóle rozpatrywane i będą uznawane jako nieistniejące

Sklep internetowy www.sushiworld.pl  zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości różnego typu.

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sushiworld.pl  są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

Sklep internetowy www.sushiworld.pl wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

Firma „Sushiworld.”prowadzi sprzedaż zdalną z dostawą, ale istnieje też możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru pod dostępnym na stronie adresem

 

 

Metody płatności i dostawy

Klient sklepu ma możliwość uiszczenia zapłaty za zakupiony produkt:

 • za pobraniem – gotówką przy odbiorze towaru od doręczyciela.
 • Przy współpracy z Przelewy 24(m.in. MultiTransfer – MultiBank, mTransfer – mBank, PayPal BZWBK, Płacę z Inteligo, Płać z BPH, Płać z PKO BP, Płać z ING oraz inne) oraz kartą kredytową/płatniczą. (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.)

Zamówienie jest realizowane po wpływie podanej w potwierdzeniu zamówienia kwoty na konto. Brak odnotowania wpłaty w przeciągu 30 min od momentu potwierdzenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia. Realizacja zamówienia może trwać maksymalnie 120 min . Jednak w wyjątkowych sytuacjach czas realizacji może ulec wydłużeniu o czym klient zostanie poinformowany przez obsługę sklepu.

Oferowany towar dostarczamy na terenie miasta stołecznego Warszawy w odległości 10km liczony od ul. Ogrodowej 48. Czas dostawy wynosi maksymalnie 40 min od momentu wydania . Opłaty za dostawę są naliczane automatycznie dla każdego produktu i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia. Podczas odbioru potrawy przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości dostawy i w przypadku stwierdzenia niekompletności zawartości, należy bezzwłocznie o tym fakcie poinformować sprzedawcę.

 

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym Zamówieniu, Kupujący poinformuje Restaurację niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Kupujący zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.

Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści na adres konradsushiworld@gmail.com lub pisemnej na adres siedziby Media Space  ul. Rembielińska19/26 , 03-352 Warszawa

Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.

 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia Sushiworld wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.

 

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji

Ochrona danych osobowych

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)2016 /679 z 27 kwietnia  2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku  z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy że :

Administratorem danych osobowych jest: Media Space  ul. Rembielińska19/26 , 03-352 Warszawa . REGON: 146750943  NIP:524 148 41 37

Wypełnienie danych w formularzu zamówienia i zaakceptowanie regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego i Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie. Sklep przetwarza wyłącznie dane konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna sprzedaży towarów i usług.

Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.

Dane osobowe nie będą profilowane

Każdy klient posiada prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych do organa nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Każdy klient posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie niewymaganych do celów realizacji zamówienia bądź przeprowadzania sprawozdawczości finansowej.

 

 

 

 

SushiWorld.pl - sushi Warszawa Wola, sushi takeaway, sushi Warszawa, sushi Wola - serdecznie zapraszamy!